7 جولای, 2015
خطرات تغییر چندین باره قیمت
فن آوری های امروزی این اجازه را به کسب و کارهای دیجیتال(و همچنین تعداد زیادی از شرکت های سنتی و غیر دیجیتال) می دهند که قیمت […]