19 نوامبر, 2015
چرا نتیجه گرفتن از شبکه‌های اجتماعی نیاز به نظم و زمان دارد؟
استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کسب‌وکارها به منظور بازاریابی در واقع من را به یاد ماهها و سال‌های اولیه معرفی گوشی‌های موبایل می‌اندازد. در حالیکه برخی […]