6 آگوست, 2015
چگونه بر ترس خریداران از خرید غلبه کنیم
این ایده که مردم عاشق خرید هستند، از بزرگترین افسانه ها در دنیای فروش است. فرایند اصلی خرید همواره توسط ترس و شک و شبه های […]