3 جولای, 2016
طرح‌بازاریابی
آیا کسب‌وکار شما طرح‌بازاریابی دارد؟
طرح‌بازاریابی برای مالکان کسب‌وکارهای کوچک بسیار حیاتی است. اما بسیار دیده می‌شود که ما عموماً به‌یک‌باره و بدون هیچ‌گونه برنامه از پیش تعیین‌شده وارد فعالیت بازاریابی […]