17 مارس, 2018
اصطلاحات بازاریابی
10 اصطلاح بازاریابی برای محققین بازار
محققین بازار اصولا به عنوان اعضایی از یک تیم بزرگتر در واحد بازاریابی یک کسب و کار فعالیت می کنند یا اینکه در کنار کارشناسان تبلیغات […]
3 مارس, 2018
تحقیق بازار
رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار
همچنان که بازاریابان تمایل به مشتری محور بودن دارند، متخصصین فعال در حوزه تحقیق بازار هم باید به همین استاندارد پایبند باشند. توانایی تعریف، توصیف و […]