7 ژوئن, 2016
تحقیقات بازاریابی
کارشناسان بازاریابی: از تحقیقات بازاریابی ترس و واهمه نداشته باشید!
در دنیای بازاریابی و تبلیغات، کلمه ” تحقیقات بازاریابی ” احساس بدی در ذهن و فکر و هرکسی ایجاد می‌کند. خیلی از فعالین این حوزه حتی […]