7 آگوست, 2016
تبلیغ با هدف کودکان
آیا هیچ “راه خوبی” برای تبلیغ با هدف کودکان وجود دارد؟
این مطلب را با دادن پاسخ کوتاهی به این سؤال آغاز می‌کنم که آن‌هم یک “نه” قاطع به این سؤال است! به نظر من، هیچ راه […]