2 نوامبر, 2017
کمپین گوگل
شروع کمپین تبلیغاتی با گوگل
شروع کمپین تبلیغاتی گوگل یکی از مهم ترین و راحت ترین راه ها برای ساخت کمپین تبلیغاتی است. هدف ساخت چنین کمپینی افزایش میزان کلیک خوردن […]
9 مارس, 2016
تبلیغات گوگل
گوگل : در تبلیغات گوگل، فرمت فلش را به طور کامل کنار می‌گذاریم
گوگل قصد دارد در سامانه‌های تبلیغاتی خود، استفاده از فایل‌های فلش را به طور کامل کنار بگذارد. برچسب ها: تبلیغات گوگل, فرمت فلش