21 دسامبر, 2014
تبلیغاتِ واکنشی، روندی جدید در صنعت تبلیغات
تبلیغات صنعت پر هزینه ای است و برای آژانس های تبلیغاتی معمولا هفته ها و ماه ها وبعضا یکسال طول می کشد تا یک کمپین از […]