27 مارس, 2016
تبلیغات دیجیتال
رشد تبلیغات دیجیتال در کنار کم ‌رونقی اقتصادی در چین
هرچند آمار و ارقام از کند شدن رشد اقتصاد چین حکایت دارد ولی نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از کاهش بودجه اختصاص‌یافته به بخش تبلیغات دیجیتال مشاهده نمی‌شود، […]