4 اکتبر, 2016
تبلیغات دروغ
اگر تبلیغات دروغ نمی گفتند، چه می‌شد؟
به‌طورکلی دسته‌بندی‌های مختلفی برای انواع دروغ می‌توان در نظر گرفت که همه ما هرروز در زندگی روزمره با انواع مختلفی از آن‌ها روبرو می‌شویم. در ادامه […]