18 آوریل, 2016
تبلیغات ابری
تبلیغات ابری چیست؟
قبلا در مطلبی با عنوان “تبلیغات محتوایی” اشاره کردم که صنعت بازاریابی و تبلیغات در ابداع و معرفی اصطلاحات جدید بسیار بدنام است. برخی از این اصطلاح‌ها مثل “بازاریابی […]