2 نوامبر, 2016
فیس‌بوک
متهم شدن فیس‌بوک به تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد
یک گزارش جدید که اخیراً منتشرشده، ادعا می‌کند که فیس‌بوک غول شبکه‌های اجتماعی ، اخیراً به سفارش‌دهندگان تبلیغات اجازه می‌دهد تا بین کاربران و افرادی که […]