11 اکتبر, 2015
من یک کاسب جزء هستم، اصلاً چه نیازی به برند دارم؟
وقتی که از کسب‌ و کارهای کوچک در رابطه با فعالیت‌های برندینگ آنها می‌پرسند، در پاسخ می‌گویند: “نام‌های بزرگ مبالغ زیادی برای بند هزینه می‌کنند، اما […]