23 می, 2015
چگونه مشتریان از دست رفته را از آن خود کنم؟
یکی از موارد موجود در بین اصول پذیرفته شده در کسب و کار این است که همواره نگهداشت مشتریان موجود ارزان تر از بدست آوردن مشتریان […]