30 ژوئن, 2014
10 مزیت برندهای واسطه ای
بازاریابان و نویسندگان تجاری نویس سالهاست که در مورد حذف واسطه گری ( حذف دلالان) صحبت می کنند و برای رسیدن به روابط مستقیم و از […]