8 نوامبر, 2014
مثال‌هایی از برندسازی مشارکتی
برندسازی مشارکتی هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند برند در ایجاد یک محصول جدید با هم همکاری می‌کنند. برندسازی مشارکتی به عنوان یک استراتژی بازاریابی […]
25 سپتامبر, 2014
تفاوت‌های بازاریابی مشارکتی با برندسازی مشارکتی چیست؟
دو از یک بهتر است. در مورد همه‌ی چیزهایی که جفت هستند و به تنهایی موثر نیستند فکرکنید؟ مثلا تصور کنید تنها یک کفش داشته باشید! […]
22 سپتامبر, 2014
برندسازی مشارکتی
در برندسازی مشارکتی که برندهای همکار نیز نامیده می‌شوند، دو شرکت با هم متحد می‌شوند و با همکاری هم، هم‌افزایی بازاریابی ایجاد می‌کنند. اصطلاح برندسازی مشارکتی […]