11 آوریل, 2018
بیانیه برندینگ شخصی
چطور بیانیه برندینگ شخصی خودتان را بنویسید؟
نوشتن بیانیه برندینگ شخصی بسیار شبیه به ایجاد یا تدوین بیانیه برندینگ برای یک شرکت، محصول یا خدمت است. تفاوت بزرگ موجود در اینجا به این […]
1 دسامبر, 2015
سه تصور اشتباه در رابطه با برندینگ شخصی و چگونگی اصلاح آنها
قبل از هر چیز به این نکته اشاره می‌کنم که: همه ما دارای یک برند شخصی هستیم، چه دوست داشته باشیم یا نه!!! اما سؤال اساسی […]