5 آگوست, 2016
برنامه های وفاداری
آیا بازاریاب‌ها به برنامه‌های وفاداری وفادارند؟
برنامه‌های وفاداری (Loyalty Programs) مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای درازمدت در صنعت بازاریابی است که در آن‌ها کوشش می‌شود با دادن پاداش به رفتارهای خرید وفادارانه […]