27 آوریل, 2016
بازاریاب‌ حرفه‌ای
تلاش برای جذب بازاریاب‌ حرفه‌ای در شرکت‌های انگلیسی
«بازاریابی حرفه‌ای» یک مهارت بسیار پرطرفدار است و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف در انگلیس همواره به دنبال شناسایی و جذب بازاریاب‌ حرفه‌ای هستند. برچسب ها: بازاریاب‌ […]