23 سپتامبر, 2014
بازاریابی هوشمند یک به یک
زمان قراردادن قدرت کامل تکنولوژی پشت مفهوم بازاریابی به قدمت خود تجارت است. میلیون‌ها سال است که تاجران از تمرکز بر روی اولویت‌های مشتریان بهره‌مند شده‌اند. […]