11 نوامبر, 2014
داده‌ها و اهمیت استفاده از آن برای بازاریاب‌ها
پیتر دراکر در سال 1950 گفت که داده‌ها به ما کمک خواهند کرد تا مشتری را به خوبی بشناسیم، درک کنیم و محصولات را به آن‌ها […]