19 آگوست, 2014
چرا بازاریابی همراه ؟
پیشرفت فن آوری تغییرات بسیاری در زندگی امروز به وجود آورده است. برای پیدا کردن قیمت یک کالا دیگر راهی بازار نمی شویم. کتابخانه ملی رونق […]