20 ژانویه, 2015
بازاریابی موبایل و رشد سریع آن
در سال 2008 تحلیلگری به نام Mary Meeker گفت که در سال 2014 تلفن همراه برای استفاده از اینترنت نسبت به سایر تکنولوژی پیشی خواهد گرفت. […]
20 ژوئن, 2014
بازاریابی موبایل / لازمه تجارت مدرن
در دنیای امروز، تاثیر شگرف گوشی های موبایل را نمی توان نادیده گرفت. همه کسب و کار های کوچک و بزرگ به روش های مختلف، در […]