10 ژانویه, 2015
چند نکته برای ایجاد یک مشارکت کامل
موفقیت کسب‌وکار شما به توانایی شما در ایجاد و حفظ همکاری‌های سازنده بستگی دارد. بنابراین یادگیری ساختن مشارکت ها و همکاری‌های سازنده بسیار مهم است. در […]
25 سپتامبر, 2014
تفاوت‌های بازاریابی مشارکتی با برندسازی مشارکتی چیست؟
دو از یک بهتر است. در مورد همه‌ی چیزهایی که جفت هستند و به تنهایی موثر نیستند فکرکنید؟ مثلا تصور کنید تنها یک کفش داشته باشید! […]