30 نوامبر, 2014
بازاریابی متکی بر طرفداران (advocate marketing)
در طول پنج سال گذشته روش‌های خرید محصولات و خدمات به سرعت تغییر کرده است. مشتریان امروزه می‌خواهند قبل از تعامل با فروشندگان محصولات و خدمات […]