16 نوامبر, 2017
خرید کردن
خرید کردن درد دارد؟ چرا؟
برخی از تئوری‌های بازاریابی بر این فرض است که خرید کردن ارتباط زیادی با لذت و احساسات مثبت دارد. از این رو تحقیقات بازاریابی عصبی عموماً […]
21 می, 2016
بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی چه چیزی در مورد بازاریابی به ما یاد می‌دهد؟
بازاریابان در طول سال‌های مختلف شاهد ظهور و کمرنگ شدن روندهای مختلفی در این حوزه بوده‌اند. بازاریابی عصبی – با استفاده از ابزارهای علوم اعصاب و […]
16 می, 2016
احساسات
مردم احساسات می‌خرند، نه کالا!!!
فقط برای یک‌لحظه به آخرین خرید بزرگی که داشتید فکر کنید. این خرید یک اتومبیل بود؟ یک‌خانه؟ یکدست جواهر بسیار بسیار لوکس که شاید فقط در […]
2 دسامبر, 2014
بازاریابی عصبی و تاثیر آن بر تصمیم‌های خرید
واژه‌ی بازاریابی عصبی به استفاده از علم مدرن مغز برای اندازه‌گیری تاثیر بازاریابی و تبلیغات در مصرف‌کنندگان اشاره دارد. بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) مطالعه‌ی چگونگی پاسخ مغز انسان […]
14 نوامبر, 2014
لئون زوراویکی: پرفسور بازاریابی و از پیشگامان بازاریابی عصبی
لئون زوراویکی: پرفسور بازاریابی و از پیشگامان بازاریابی عصبی نام به انگلیسی: Leon zurawicki محل تولد: آمریکا برچسب ها: بازاریابی عصبی