10 آوریل, 2016
بازاریابی
چرا بازاریابی در استارت آپ ها باید به‌طور خاص ابداع و طراحی شود
فعالین بازاریابی در عرصه استارت آپ ها نیاز دارند خودشان را به بهترین نحو از بازاریابان سنتی که بهترین گزینه برای کسب‌وکارهای جاافتاده هستند، متمایز سازند؛ […]