7 فوریه, 2016
بازاریابی
عدم تجانس در بازاریابی خدمات
هر خدمتی در ماهیت خودش از خدمت دیگر متفاوت است. این درواقع تعریف ساده‌ای از عدم تجانس از بازاریابی خدمات است. در این رابطه به مثال […]
18 دسامبر, 2014
چند پیشنهاد برای فروش بهتر خدمات بیمه ای
حوزه بیمه یکی از خدماتی است که در حال حاضر به شدت رقابتی است و دفاتر خصوصی بسیار زیادی در حال فعالیت تحت نظر شرکت های […]
16 ژوئن, 2014
ویژگی های بازاریابی خدمات
خدمات کاری است که برای کسی یا چیزی انجام می شود. بازاریابی خدمات نه قابل لمس است نه قابل چشیدن، نه قابل شنیدن، نه قابل دیدن […]