10 آگوست, 2014
با یافتن زاویۀ بصری برند، کاربران خود را ذوق زده کنید
امروزه سکوهای اجتماعی بصری بیش از پیش هوادار دارند. پینترست و اینستاگرام اینترنت را در سیلی از نگاره ها غرق کرده اند. پست های تصویری دوبرابر پست‌های نوشتاری است. […]