10 جولای, 2016
صداقت در بازاریابی
صداقت در بازاریابی با شبکه های اجتماعی – رویه ای رو به افول
تحقیقات اخیر شرکت CIM نشان می‌دهد که شفافیت و صداقت در بازاریابی بازاریاب‌ها در فضای مجازی رو به افول نهاده و این امر می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری […]