26 جولای, 2015
بازاریابی با اس ام اس = حاشیه سود، به شرط آنکه . . .
زمانی که نوبت به هدایت کسب و کاری می رسد، بازاریابی از طریق پیام متنی چیزی نیست جز حاشیه سود!!! در حقیقت باید گفت که کمپین […]