11 می, 2016
بازاریابی الکترونیک
بازاریابی الکترونیک و شخصی نکردن کمپین‌ها و از دست دادن مشتری
در حال حاضر 30 درصد کاربران اینترنتی هر هفته در نتیجه گسترش بازاریابی الکترونیک از خرید آنلاین استفاده می‌کنند. برچسب ها: بازاریابی الکترونیک, شخصی سازی کمپین