28 می, 2016
بازاریابی اغتشاش
بازاریابی اغتشاش و دیگر خصوصیات آن
چند روز پیش در مطلبی در رابطه با بازاریابی اغتشاش به ذکر نکاتی در مورد آن پرداخته، با تعریف آن آشنا شدیم و مثالی از آن […]
24 می, 2016
بازاریابی اغتشاش
بازاریابی اغتشاش و سردرگمی حاصل از آن
باور کلی بر این است که یک استراتژی بحث‌برانگیز در رابطه با ایجاد اغتشاش ذهنی و سردرگمی برای مشتری، یا به‌عبارت‌دیگر همان بازاریابی اغتشاش (confusion marketing) […]