22 جولای, 2015
اولین برخورد با مشتریان بالقوه
چرا برخی از صاحبان کسب و کار تصور می کنند که در اولین جلسه برخورد با نمایندگان مشتریان بالقوه خود و برای آشنایی بیشتر باید همراه […]