19 جولای, 2015
مشتری ها از ما چی می خرند؟
هر وقت که در مرکز شهر، خصوصا سمت پایین شهر و بازار بزرگ تهران، کاری دارم سعی می کنم برای رفت آمد از به اصطلاح موتوری […]