21 ژوئن, 2014
نکات کلیدی کنفرانس سالانه انجمن بازاریابی تجاری
هفته گذشته در کنفرانس سالانه انجمن بازاریابی تجاری (BMA14)، ارائه های مفیدی در مورد بازاریابی B to B (مدل تجارت به تجارت)، رشد تجارت و روایت […]