29 آوریل, 2017
اولین دورهمی مدیران برای بررسی دلایل افت بازار برگزار شد
مدیران مشاغل مختلف در اولین نشست صمیمانه خود با حضور مسعود محمدی – استراتژیست بازاریابی و برند – دلایل افت بازار را با رویکرد مبتنی بر […]
19 ژوئن, 2014
اقتصاد رفتاری : کلید خرید مشتری
آيا به تازگی یک حراج به پا کرده اید؟ نحوه عباراتی که از آن ها استفاده می کنید تا حراج تان بیشترین فروش را داشته باشد، […]