5 مارس, 2016
اقتصاد جدید
بازاریابی در اقتصاد جدید – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب نگاهی داشتیم به برخی از باورها در شرکت‌های تجاری در اقتصاد قدیم و چگونگی تغییر آن‌ها در اقتصاد جدید، که در بخش […]
2 مارس, 2016
بازاریابی
بازاریابی در اقتصاد جدید – بخش اول
تغییراتی که در دوره کنونی در حال نمایان شدن در حوزه فن‌آوری و اقتصاد است، موجب شکل‌گیری مجموعه جدیدی از باورها و روش‌های در حوزه شرکت‌های […]