28 اکتبر, 2014
هیچ‌وقت از افراد موفق این 12 جمله را نخواهید شنید.
اگر می‌خواهید به یک کارفرمای موفق در حرفه‌ی خود تبدیل شوید، می‌توانید با ساخت عادتِ فکر کردن و صحبت کردن شبیه به افرادی که می‌شناسید و […]