5 مارس, 2017
اطلاعات شخصی
یک سوم مصرف کنند‌گان هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از اطلاعات آنها توسط شرکت‌ها ندارند
بطور متوسط بیشتر از 9 نفر از هر 10 مصرف‌کننده بطور کامل و دقیق نمی‌دانند و متوجه نمی‌شوند که بازاریابان، برندها و سازمان‌های مختلف چگونه از […]
31 آگوست, 2014
مشتریان چه زمانی علاقه مند به ارائه اطلاعات شخصی خود هستند؟
در تحقیق جدیدی که توسط SDL انجام شده است، اغلب مشتریان (62 درصد) نگران هستند که اطلاعات شخصی آن ها توسط بازاریاب ها مورد سواستفاده قرار […]