26 مارس, 2018
سیستم اطلاعات بازاریابی
سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) چیست؟
چند دور کامل از تحقیقات بازار در یک بنگاه تجاری می تواند هزاران هزار بخش یا مجموعه اطلاعاتی را برای مجموعه شما فراهم آورد که باید […]
4 ژوئن, 2015
بهبود فعالیت های بازاریابی با استفاده از اطلاعات
امروزه اطلاعات در بازاریابی و حوزه های مرتبط با روابط عمومی به امری ضروری تبدیل گشته است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که انتظار می […]
24 می, 2015
هشت نکته برای بازاریابان قبل از خرید اطلاعات مخاطبان
بعضی مواقع، سرمایه گذاری در تلاش برای دستیابی به مخاطبان هدف مانند یک قمار بزرگ به نظر می رسد، با انبوهی از احتمالات علیه شما…. برچسب […]