13 آوریل, 2015
5 تصور نادرست در مورد فروش: نکته‌هایی که فروشندگان باید بدانند
یک کارآفرین ممکن است یک ایده‌ی بسیار عالی داشته باشد ولی باز هم شکست بخورد، اگر هیچ‌کس او را نشناسد و از او خرید نکند. بنابراین […]
19 مارس, 2015
رایج‌ترین اشتباهات فروش در سال 2015
خوش‌بختانه مهارت فروش مانند یک ورزش یا سرگرمی با تمرین بهتر آموخته می‌شود. فروش یک هنر است و با آموزش برخی از رفتارها می‌توان به یک […]
6 ژانویه, 2015
چنداشتباه رایج در فروش
در طول سال‌های گذشته اشتباهات بسیاری از متخصصان در فروش مشاهده کرده‌ایم که باعث شده است مشتریان خود را از دست بدهند. حتی بهترین متخصصان فروش […]