27 آگوست, 2014
۱۰ درسی که باید از بازاریابی استیوجابز آموخت / قسمت دوم
استیو جابز از معدود افرادی در جهان است که می تواند شرکتی در حال شکست مانند Apple را به یکی از موفق ترین و پرسودترین شرکت […]
26 آگوست, 2014
۱۰ درسی که باید از بازاریابی استیوجابز آموخت / قسمت اول
استیو جابز از معدود افرادی در جهان است که می تواند شرکتی در حال شکست مانند Apple را به یکی از موفق ترین و پرسودترین شرکت […]