17 آوریل, 2016
بازاریابی موبایلی
ابتکار در بازاریابی موبایلی : استفاده از شکلک‌های تصویری
بازاریاب‌ها در حوزه بازاریابی موبایلی به راهکارهای خلاقانه‌ای برای رساندن پیام‌های خود دست می‌زنند، که استفاده از شکلک‌های تصویری از آن جمله است. برچسب ها: استفاده […]