25 سپتامبر, 2016
از دست دادن مشتری
هفت نشانه مبنی بر نزدیک بودن از دست دادن مشتری
حتماً به‌خوبی می‌دانید که به دست آوردن مشتری هزینه‌های زیادی را بر کسب‌وکار تحمیل می‌کند، پس زمانی که آن‌ها را به دست می‌آورید، باید اطمینان داشته […]