4 سپتامبر, 2014
شش راه‌ کار برای مدیریت عملکرد بازاریابی
جایگاه مدیریت عملکرد ابتدائا به سیستم ها و فرایندهای تولیدی اختصاص یافته بود. با گسترش ابزارهای اتوماسیون بازاریابی و افزایش دانش مربوط به بازاریابی که منجر […]