23 سپتامبر, 2015
معیارهای ساده جهت سنجش عملکرد بازاریابی
برای برخی از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، معیارهای سنجش عملکرد با جزئیات و نکاتی که دارند، قدری دست و پا گیر به نظر می‌رسند. اما بدون داشتن […]