4 ژوئن, 2016
ارزش
پیش از هر چیز محصول شما باید ارزش داشته باشد
زمانی که در جلسه‌ای وارد می‌شوم یا در حین مکالمه دو نفر متوجه می‌شوم که تمرکز صحبت بر ارزش تبلیغات است، بلافاصله احساس ناامیدی می‌کنم چراکه […]