6 سپتامبر, 2015
بازگرداندن مشتریان به فرایند خرید
در هفته‌های قبل مطلبی منتشر کردم با عنوان چرا سبدهای خرید شما ترک می شوند که دلایل آن را معرفی می‌کرد. در این مطلب به راهکارهای […]